ARN – allmänna reklamationsnämnden

ARN kan pröva ditt fall när shoppingen inte gått som du vill

Allmänna reklamationsnämnden eller ARN, är en myndighet med en opartisk roll. ARN fungerar som ett mellanled mellan konsumenter och företag som hamnat i en tvist med varandra. Nämnden fattar ett beslut som är vägledande, men inte tvingande. Det betyder att om de kommer fram till att ett företag har handlat felaktigt mot dig som konsument, måste inte företaget vidta några åtgärder. Allmänna reklamationsnämnden fungerar inte som ett rådgivande organ. Nämndens roll är att pröva tvister som skriftligen inkommer från konsumenter och därefter fatta beslut som är en rekommendation om hur konflikten ska lösas.

ARN hjälper konsumenten

Du som konsument kan anmäla en pågående tvist mellan dig som köpare och företaget som har sålt varan eller tjänsten till ARN. De prövar många fall, men inte alla. Beslutet som de fattar är alltså inte tvingande, men det ska sägas att de allra flesta företag handlar enligt deras rekommendationer. Dels framstår företaget i dålig dager om de struntar i sina kunder, dels kan det stå företaget dyrt om ärendet kommer till domstol. Om du som konsument vill anmäla ett köp till nämnden finns några saker att tänka på.

Det är relativt enkelt att anmäla sitt ärende till ARN. På nämndens hemsida finns ett webbformulär som du som konsument fyller i. Där berättar du skriftligen vad tvisten handlar om, du ska bifoga bevis som kvitto på att du har köpt produkten, samt vilka krav du har på företaget som du har anmält. Innan du anmäler ett företag till reklamationsnämnden ska du alltid kontakta det specifika företaget och framföra dina klagomål direkt till dem. Om företaget inte svarar eller inte går med på dina krav, har du rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.

Så går det till

Alla konsumenter har rätt att skicka in sitt ärende till ARN och det är kostnadsfritt. Allt fler Reklamationer går till ARN och de har inte möjlighet att pröva alla fall som kommer in. Vissa tidigare fall som har prövats, finns att läsa om på deras hemsida. Där kan du se vad de har gett för rekommendationer och kanske ändå få någon form av hjälp. Om ett fall blir prövat av Allmänna reklamationsnämnden kommer de att skicka en anmälan till det företag som oenigheten gäller.

Det är viktigt att företaget som får besked om anmälan från ARN, svarar nämnden. Vid uteblivet svar antar Allmänna reklamationsnämnden att det som du som konsument har uppgett i anmälan är riktigt. Nämnden försöker därefter få en uppfattning om vad som har hänt vid köptillfället, och var kommunikationen har brustit. Varken du som anmäler eller företaget behöver uttrycka er på juridiskt sätt. Det viktiga är att all fakta kommer fram. Det är även av vikt att veta att alla ärenden prövas utan att nämnden talar med konsumenten eller företaget.

En opartisk hand

ARN prövar i tvister som kan uppstå mellan dig som konsument och ett företag som sålt en vara eller tjänst. Inte alla fall prövas, innan du anmäler är det bra att klicka dig in på nämndens hemsida och läsa vad som behövs för att göra en anmälan. Även om deras beslut inte är tvingande, är det ändå starkt rekommenderat att företaget går med på Allmänna reklamationsnämndens beslut. Det är även möjligt att prenumerera på tidigare beslut inom ett visst område, kanske kan det ge dig som konsument vägledning i hur du bör agera.